A' toirt thugaibh na criomgan naidheachd as ùire

Poilitigs

Muinntir na h-Eilbheise air bhòtadh airson pòsadh aon-sheòrsach

2021-09-26 1 mion.

Tha cha mhòr dà thrian de luchd-bhòtaidh anns an Eilbheis air bhòtadh airson pòsadh aon-sheòrsach a dhèanamh laghail san dùthaich.

Leugh an-còrr

Saighdearan gan toirt a-steach gus ambaileansan a dhràibheadh

2021-09-22 1 mion.

Chaidh ainmeachadh an-diugh gun tòisich saighdearan a’ dràibheadh ambaileansan dha Seirbheis Ambaileans na h-Alba Disathairne.

Leugh an-còrr

722 bàs le drugaichean an Alba sa chiad leth de 2021

2021-09-14 1 mion.

Tha figearan ùra bho Riaghaltas na h-Alba a’ sealltainn gun robh 722 bàs an Alba sa chiad leth de 2021 is amharas ann gun robh iad ceangailte ri drugaichean.

Leugh an-còrr

Emma Roddick ga suidheachadh mar cho-neach-gairm buidheann LGDT+ Taigh an Ròid

2021-09-08 1 mion.

Chaidh Emma Roddick BPA a shuidheachadh mar cho-neach-gairm buidheann thar-phàrtaidh LGDT+ Taigh an Ròid.

Leugh an-còrr

Prògram ùr an Riaghaltais

2021-09-07 1 mion.

Tha am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, an-diugh air prìomh amasan an Riaghaltais airson na bliadhna air thoiseach a mhìneachadh.

Leugh an-còrr

Dùil gun ainmich Boris Johnson caibineat ùr

2021-09-06 1 mion.

Tha aithrisean ann gum faodadh Boris Johnson sgioba ministreil ùr ainmeachadh Diardaoin.

Leugh an-còrr

Ministear ùr airson a' Ghàidhlig an Alba Nuadh

2021-09-02 1 mion.

Dh’ainmich prìomhaire ùr Alba Nuaidh, Tim Houston, an caibineat aige Dimàirt.

Leugh an-còrr

Coimiseanair ùr do Choimisean na Croitearachd

2021-08-23 1 mion.

Chaidh ainmeachadh gur e Eairsidh Mac an Aba na Choimiseanair ùr airson Taobh Sear na Gàidhealtachd aig Coimisean na Croitearachd.

Leugh an-còrr