Cha tèid sgeama nan teisteanas banachdaich a leudachadh ann an Alba

white and green plastic bottle

Dh’ainmich am Prìomh Mhinistear, Nicola Sturgeon, nach tèid sgeama nan teisteanas banachdaich a leudachadh ann an Alba agus gum bidh Albannaich comasach air ionadan agus tachartasan a frithealadh le bhith a’ sealltainn toradh deuchainne lateral flow àicheil.… Leugh an-còrr “Cha tèid sgeama nan teisteanas banachdaich a leudachadh ann an Alba”

Muinntir na h-Eilbheise air bhòtadh airson pòsadh aon-sheòrsach

Tha cha mhòr dà thrian de luchd-bhòtaidh anns an Eilbheis air bhòtadh airson pòsadh aon-sheòrsach a dhèanamh laghail san dùthaich.… Leugh an-còrr “Muinntir na h-Eilbheise air bhòtadh airson pòsadh aon-sheòrsach”

Saighdearan gan toirt a-steach gus ambaileansan a dhràibheadh

Chaidh ainmeachadh an-diugh gun tòisich saighdearan a’ dràibheadh ambaileansan dha Seirbheis Ambaileans na h-Alba Disathairne.… Leugh an-còrr “Saighdearan gan toirt a-steach gus ambaileansan a dhràibheadh”

Ath-chuinge mu charbadan siubhal aig astar air slighe an NC500

Tha boireannach à Liabost air taobh sear Ghallaibh air ath-chuinge mu charbadan siubhal aig astar air slighe an NC500 a thòiseachadh is còrr air 400 air an ainmean a chur rithe thuige seo.… Leugh an-còrr “Ath-chuinge mu charbadan siubhal aig astar air slighe an NC500”

Emma Roddick ga suidheachadh mar cho-neach-gairm buidheann LGDT+ Taigh an Ròid

Chaidh Emma Roddick BPA a shuidheachadh mar cho-neach-gairm buidheann thar-phàrtaidh LGDT+ Taigh an Ròid.… Leugh an-còrr “Emma Roddick ga suidheachadh mar cho-neach-gairm buidheann LGDT+ Taigh an Ròid”